MANİFESTO

 

  1. Hayvanlara Adalet Derneği, hayvanların kendi doğal yaşam ortamlarında özgürce yaşamaları için verilecek mücadeleyi amaç edinmiş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

 

  1. Hayvanlara Adalet Derneği, adalet kavramının sadece insanları değil, insan olmayan yaşam öznesi canlıları da kapsadığını savunur. Yaşadığımız gezegende hayvan yaşamını güvence altına almak nasıl insana ait bir görev ise, hayvanlar için adaletin sağlanmasının da insanın görevi olduğunu düşünüyoruz.

 

  1. Derneğimiz, her türlü ırkçı, sınıfsal, cinsiyetçi, etnik kökene dayalı ve bunun gibi ayrımları reddeden eşitlikçi bir oluşumdur. İnsanlar arasında bu kriterlere göre ayrım yapılmasını kabul etmediğimiz gibi, insanların hayvanlara yönelik türcü yaklaşımlarının da karşısındayız.

 

  1. İnsanların ve insan olmayan duyarlı canlıların en temel hakkı yaşam hakkıdır. Bütün yaşam öznesi canlılar, var olma ve işkenceye maruz kalmadan özgürce yaşama hakkına sahiplerdir. Derneğimiz, hayvanların doğuştan kazandıkları bu hakları, her platformda en etkin şekilde savunmak üzere kurulmuştur.

 

  1. Hayvanlara Adalet Derneği, hayvanların içinde bulunduğu koşulları sadece iyileştirerek sömürünün devamını sağlayan refahçı yaklaşımları reddeder.

 

  1. Hayvan hakları mücadelesini bir toplumsal adalet mücadelesi olarak değerlendiren derneğimiz, bunun gereği olarak, hayvanların insanlara hizmet edecek birer mal gibi görülmesine, bedenleri üzerinden kazanç sağlanmasına karşıdır. Bizler, hayvanların bu gezegende insanlar için değil, insanlar ile birlikte var olduklarını

 

  1. Derneğimizin temel görevi, hayvan haklarını hem tüm resmi ve yargısal süreçlerde hem de toplumsal yaşam alanlarında savunmaktır. Hayvanlara kötü muamele yapanların ceza almalarının sağlanması kadar, hayvanların yunus parklarında, tema parklarında, su oyun alanlarında, hayvan satış yerlerinde, hayvanat bahçelerinde, hayvan deney laboratuvarlarında, mezbahalarda ve benzeri sektörlerde sömürülmesinin önlenmesi; sokak hayvanları ile birlikte çiftlik hayvanı olarak tabir edilen hayvanların ve yaban hayatının korunması da faaliyet alanlarımız olarak kabul edilmiştir. Hayvan haklarını savunurken bir hayvan türünü diğerine üstün görmeyen bir anlayışa sahip olduğumuzun altını çizeriz.

 

  1. Bunlara ek olarak, toplumda hayvan hakları konusunda bilinç oluşturulması, mezbaha kavramının ve hayvanların mal olduğu algısının sorgulanması amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları ve protesto amaçlı sokak aktivizmi de yürüttüğümüz faaliyetler arasında olacaktır.