HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve...