İnternet Üzerinden Hayvan Satışı ile İlgili BİMER Örneği

Tarafımca yapılan araştırma sonucunda, ………. isimli internet sitesi üzerinden ………. isimli profil sahibinin hukuka aykırı bir şekilde hayvan satışı yaptığı öğrenilmiştir. Dilekçe ekinde söz konusu hukuka aykırı satışın yapıldığına ve satışı yapan kişinin profiline...