HAYVAN HAKKI İHLALLERİNDE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA YAPILABİLECEKLER

GİRİŞ: Türk hukukunda hayvanlar mal olarak görülmekte, can taşıdıkları hususu göz ardı edilerek son derece yetersiz ve yüzeysel şekilde korunmaktadır. 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu hayvanı korumak konusunda çok kısıtlı bir işleve sahiptir. Mesele...