Yazar: Hayvanlara Adalet Derneği

0

Hayvan hakları savunucuları av turizmi davasına müdahil oldu, av şirketlerine karşı güç birliği çağrısında bulundu

47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan Antalya ve Isparta’daki “av ihalesine” karşı açılan iptal davasına hayvan hakları savunucuları da müdahil oldu. Müdahillik başvurularını bugün İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne teslim eden dernekler yayımladıkları duyuruyla, hem davada çıkan davalı Bakanlığın...

0

Hayvan Hakları Eğitim-Destek Programları

Hayvan hakları mücadelesinde en önemli gücümüz bilgidir. Bir hayvana şiddet olayıyla karşılaştığımızda; ilk olarak ne yapmamız, delilleri nasıl toplamamız, nereye başvurmamız, nasıl bir dilekçe hazırlamamız gerektiğini bilmeliyiz. Hayvan satış yerleri, geçici hayvan bakımevleri, yunus...

0

2015 yılında bir hukuk dergisi için yazılmış olan bu yazının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hayvan hakları alanında herhangi bir gelişmenin olmaması endişe verici. Fakat bizler Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) olarak yılmadan mücadeleye devam ediyoruz.

Hayvan haklarından bahsedince aslında doğal olarak herkesin aklına önce hayvanlar, sonra da hukukçular gelir. Çünkü hak bağlamında görev yapan, bağımsız meslek grubudur avukatlar. Ülkemizde 2004 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu...

0

Barınaklar hobi bahçesi değildir!

BBilenler bilir “köpek barınakları” denilen ve yasada aslında “geçici tedavi ve rehabilitasyon merkezi” olarak tanımlanan köpek doldurulan yapılara maalesef “barınak” denile gelmiş. Barınmak, huzurla, sağlıkla yaşamak gibi kavramları anımsatan “barınak” adı aslında ne kadar...

0

Hayvanlara Adalet Derneği, Vegan Derneği Türkiye, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği; nesli tehlike altındaki türler dahil çok sayıda hayvanın hayatını ihaleye açan ‘Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptali talebiyle açılan davaya müdahil oldu.

Basına ve kamuoyuna, Biz hayvan hakkı savunucuları bugün (2 Eylül, Çarşamba) Danıştay 10. Daire Başkanlığı’na “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nın iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açılan davaya müdahillik bildirdiğimizi duyuruyoruz. Hayvanlara Adalet Derneği,...

0

Hayvan Hakları Mücadelesinin Yalnızlığı

Bütün hak mücadeleleri toplumda yaşanan bir adaletsizliğe, sömürüye, hak ihlaline tepkiyle başlar. Bu tepkinin zamanı da herkes için değişkenlik gösterir. Toplum doğumumuzdan itibaren bizim için kurallar belirler, bu kurallara göre yaşamamızın doğru, kuralların dışına...

0

TOPLUMDA YASALARI TOPLUMUN EĞİLİMLERİ BELİRLER

Bir toplumda yürürlüğü olan yasaların özünde toplumun ihtiyaçlarından kaynaklandıklarını bilirsiniz. Toplum yapısı, halkın ihtiyaç ve yönelimleri doğrudan yasamayı etkiler ve yasaları şekillendirir.  Bu  açıdan bakıldığında “Hayvanları Koruma Kanunu” nun neden hala  Kabahatler Kanunu kapsamında...